Aanvullend vaderschapsverlof vanaf 1 juli 2020

Vaderschapsverlof 2020 | Tips maximaal profiteren | 1 juli

Delen:

Aanvullend vaderschapsverlof/geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 is het zo ver: aanvullend geboorteverlof/vaderschapsverlof van maximaal vijf weken voor partners/vaders. Als je hierbij het standaard geboorteverlof van één week optelt heb je vanaf 1 juli recht op in totaal zes weken (aanvullend) vaderschapsverlof/geboorteverlof. Als iemand geboorteverlof zegt wordt hiermee hetzelfde bedoeld als dat diegene partnerverlof, vaderschapsverlof of kraamverlof noemt. Naast geboorteverlof kun je ook onbetaald ouderschapsverlof opnemen.

Voorwaarden aanvullend vaderschapsverlof vanaf 1 juli 2020

  • Kind geboren op 1 juli 2020 of hierna;
  • Geen salaris maar in plaats daarvan een uitkering van het UWV ter waarde van 70% van jouw laatst verdiende salaris (tot aan een maximummaandloon van 4769,34 euro);
  • Minstens vier weken alvorens de geboorte moet je het aanvullende vaderschapsverlof aanvragen bij je werkgever (behalve bij een onverwachte vroeggeboorte waarvoor een uitzondering geldt);
  • Standaard geboorteverlof van één week moet eerst opgenomen zijn voordat je aanvullend geboorteverlof kunt opnemen;
  • Aanvullend geboorteverlof moet worden opgenomen binnen zes maanden na de geboorte van je kindje;
  • Minimaal één werkweek aan aanvullend vaderschapsverlof moet je opnemen (minder is niet mogelijk);
  • In principe moet het aanvullend vaderschapsverlof worden opgenomen in hele werkweken maar in overleg met je werkgever kun je hierop een uitzondering maken.

Wat is de slimste manier om aanvullend vaderschapsverlof op te nemen in 2020?

Er is niet per sé een beste manier om aanvullend geboorteverlof op te nemen. Het is namelijk zeer persoonlijk wat de beste keuze is in jouw specifieke situatie. Hierbij zou je in ieder geval wel rekening kunnen houden met de volgende factoren:

Belastingschijven vaderschapsverlof

In Nederland hebben we twee verschillende belastingschijven. Indien je een (gezamenlijk) inkomen hebt van meer dan 68.507 euro per jaar (hoogste belastingschijf) zou het slim kunnen zijn om precies zoveel aanvullend vaderschapsverlof op te nemen waardoor je in de eerste schijf belandt (mits mogelijk). Hierdoor betaal je minder belasting over elke verdiende euro en profiteer je maximaal van je aanvullende geboorteverlof. Dit is voornamelijk van toepassing indien je een baby krijgt aan het einde van het jaar. Hierbij kun je dan de afweging maken om het aanvullend verlof volledig in 2020 op te nemen of in 2021.

Financiële buffer tijdens vaderschapsverlof

Heb je voldoende spaargeld om het verlies in inkomsten van maximaal 30% op te vangen? Kun je op 70% van je salaris aan inkomsten nog wel alle uitgaven bekostigen? Indien dat laatste het geval is zou je in aanmerking kunnen komen voor bijzondere bijstand.

Inkomsten tijdens vaderschapsverlof

Als je je partnerschapsverlof verspreid opneemt merk je minder van het verlies aan inkomsten. Indien je bijvoorbeeld maximaal één week per maand opneemt aan aanvullend geboorteverlof dan zal je in plaats van 70% van je laatste verdiende salaris 93% van het salaris krijgen waaraan je gewend bent. Indien je een beperkte financiële buffer en/of een relatief laag salaris hebt is dit misschien een veel verstandigere keuze.

Wel of niet opnemen vaderschapsverlof

Je hebt de keuze om vaderschapsverlof niet op te nemen. Dit is niet per sé slim omdat je aanvullend vaderschapsverlof krijgt terwijl je niks aan werk hoeft te doen en je je volledig kunt focussen op je nieuwgeboren baby. Ondertussen krijg je wel gewoon je geld. Daarnaast kost de baby je natuurlijk ook veel energie en tijd. Als je binnen maximaal zes maanden je aanvullend vaderschapsverlof niet opneemt dan vervalt het automatisch.

Uitgaven baby tijdens vaderschapsverlof

Als je je baby krijgt zullen jullie uitgaven logischerwijs hoger worden. Volgens het Nibud kosten luiers gemiddeld 24 euro per maand en hiernaast zijn er nog veel meer additionele kosten waarmee je rekening zult moeten houden.

Flexibiliteit tijdens vaderschapsverlof

Als je ervoor kiest om je vaderschapsverlof in één keer op te nemen verlies je flexibiliteit die je anders zou hebben. Nadat je geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof is opgenomen moet je in principe weer je oude aantal werkuren werken.

Kinderopvang tijdens vaderschapsverlof

Misschien kun je geld besparen door het aanvullend partnerschapsverlof verspreid op te nemen (bijv. één dag keer per week) waardoor je minder gebruik hoeft te maken van kinderopvang. Dit is vooral relevant als je relatief weinig kinderopvang toeslag ontvangt vanwege een hoog (gezamenlijk) inkomen.

Voorbeeld berekeningen vaderschapsverlof 2020

Voorbeeldberekening in uren aanvullend vaderschapsverlof 2020

Bij een voltijdbaan van 40 uur per week krijg je in totaal 200 uur (5 * 40) aan aanvullend geboorteverlof. Bij een parttimebaan van 24 uur daarentegen krijg je 120 uur (5 * 24). Zie onderstaande tabel voor de overige berekenen voor werkzame uren per week. Dit lijkt in eerste instantie misschien oneerlijk maar dat is het niet. Als je in het geval van de parttimebaan van 24 uur iedere week 24 uur geboorteverlof opneemt heb je net zo lang verlof als diegene die fulltime werkt: vijf weken.

Werkzame uren per week:Brutoloon per maand op basis van €25 per uur:Totaalaantal uren aanvullend geboorteverlof:Totaalaantal werkweken aanvullend geboorteverlof:Totaalaantal werkdagen aanvullend geboorteverlof:
40€4000200525
36€3600180522,5
32€3200160520
24€2400120515
16€160080510
8€8004055
Voorbeeldberekening in uren aanvullend vaderschapsverlof 2020

Als je het totaalaantal werkweken aanvullend geboorteverlof wilt weten deel je het totaalaantal uren door het totaalaantal normaal gesproken werkzame uren per week. Zoals je kunt zien heeft iedereen recht op 5 weken verlof omdat je geboorteverlof krijgt voor je werkzame uren. Het is hierom niet logisch om je uren versneld op te nemen als je minder dan 40 uren werkt.

Als je het ‘Totaalaantal werkdagen aanvullend geboorteverlof’ wilt weten deel je het ‘Totaalaantal uren aanvullend geboorteverlof’ door het ‘Totaalaantal werkweken aanvullend geboorteverlof’. Als je recht hebt op 200 uren aanvullend geboorteverlof heb je hierdoor recht op in totaal: 25 vrije werkdagen. Zoals je kunt zien heeft iemand die normaal gesproken 8 uren per week werkt of één dag per week in totaal recht op vijf werkdagen aanvullend geboorteverlof.

Voorbeeldberekening in geld aanvullend vaderschapsverlof 2020

Onderstaande berekeningen in de tabel zijn van toepassing als je ervoor kiest om vijf weken achter elkaar aanvullend geboorteverlof op te nemen. Tijdens het aanvullend geboorteverlof betaalt het UWV 70% van jouw laatstverdiende inkomen. Als je normaal gesproken 4000 euro bruto per maand verdiend, verdien je hierna 2800 euro in de eerste maand. Aangezien je in totaal vijf weken aan verlof mag opnemen zal je nadat je de vijfde week hebt opgenomen hiervan minder merken op je loonstrookje. In de tweede maand zal je dan 3700 euro bruto krijgen in plaats van 4000 euro. De reden hiervan is dat je nog slechts één week verlof over hebt in de tweede maand.

Berekening brutoloon per maand tijdens aanvullend vaderschapsverlof voor de eerste vier werkweken in de eerste maand na de geboorte

Werkzame uren per week:Brutoloon per maand (op basis van €25 per uur):Brutoloon per maand (op basis van €25 euro per uur) tijdens aanvullend vaderschapsverlof voor de eerste vier werkweken in de eerste maand na de geboorte:
40€40002800
36€36002520
32€32002240
24€24001680
16€16001120
8€800560

Berekening brutoloon per maand tijdens het aanvullend vaderschapsverlof van één werkweek in de tweede maand na de geboorte

Werkzame uren per week:Brutoloon per maand (op basis van 25 euro per uur):Brutoloon per maand (op basis van 25 euro per uur) tijdens het aanvullend vaderschapsverlof van één werkweek in de tweede maand na de geboorte:
40€40003700
36€36003330
32€32002960
24€24002220
16€16001480
8€800740

Het spreekt voor zich dat het financiële plaatje gunstiger wordt naar gelang je minder verlof uren per maand opneemt en deze verspreid binnen maximaal zes maanden. Onderaan de streep maakt het in de meeste gevallen niet uit of je het vaderschapsverlof direct achter elkaar opneemt of verspreid gefaseerd opneemt.

Je bent overigens ook niet verplicht om de aanvullende vaderschapsverlofuren op te nemen. Als je liever meer geld verdiend dan neem je ze simpelweg niet op en verlopen ze na zes maanden. Hierdoor behoudt je 100% van je brutosalaris.

Standaard vaderschapsverlof 2020: iedereen in principe recht op één week vrij

Sinds 1 januari 2019 heeft elke vader/partner recht op een standaard geboorteverlof. De hoeveelheid geboorteverlof is gebaseerd op het aantal werkzame uren per dag vermenigvuldigd met het aantal werkzame dagen per week. Als je fulltime bijvoorbeeld 8 uur per dag en gedurende vijf dagen per week werkt heb je recht op in totaal 40 uren geboorteverlof. Hierdoor heb je in principe recht op één week vrij.

Tip 1: als je van plan bent minder te gaan werken na de geboorte van het kind dan is het slim om tot aan de geboorte zoveel mogelijk uren te werken (bij voorkeur fulltime). Hierdoor kun je na de geboorte maximaal profiteren van ouderschapsverlof, geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof. Nadat je het verlof hebt opgenomen en verbruikt kun je hierna alsnog beslissen om minder uren te gaan werken per week indien dit je goed bevalt.

Standaard vaderschapsverlof 2020: hoeveel procent van het salaris wordt doorbetaald?

Jouw werkgever betaalt 100% van jouw salaris tijdens het geboorteverlof door. Tijdens je verlof krijg je evenveel salaris per uur als je normaal gesproken zou krijgen. Hoeveel je krijgt is daarmee niet gelijk voor iedereen. Met een hoger salaris per uur krijg je logischerwijs een hoger bedrag aan geboorteverlof ten opzichte van iemand met een lager salaris per uur. Het is namelijk gewoon gelijk aan je reguliere salaris.

Tip 2: als je voordat je een baby krijgt een beter betaalde baan regelt met een hoger uurloon dan zal je logischerwijs maximaal kunnen profiteren van geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof. Beide types verlof zijn gebaseerd op je laatstverdiende salaris (tot aan een maximummaandloon van 4769,34 euro).

Standaard vaderschapsverlof 2020: eerlijke regelgeving

Ongeacht hoeveel uren je normaal gesproken werkt heeft iedereen recht op één week vrij. Als je namelijk 6 uur per dag werkt gedurende 4 dagen per week krijg je in totaal 24 uur geboorteverlof. Hierdoor heb je ook recht op één week vrij omdat je normaal gesproken die andere 16 uur (40-24) toch niet werkt. Hierdoor is het een eerlijke regelgeving waarbij iedereen evenveel vrij krijgt.

Tip 3: het is slim om maximaal het aantal uren dat je normaal gesproken werkt per week op te nemen. Als je voor de geboorte van je kind 16 uur per week werkte dan neem je ook maximaal 16 uur per week (aanvullend) geboorteverlof op. Op deze manier kun je zo lang mogelijk genieten van de eerste tijd samen met je nieuwgeboren baby.

Belangrijkste spelregels standaard vaderschapsverlof 2020

Iedereen heeft recht op één week standaard geboorteverlof ongeacht hoeveel uren je per week werkt. Het is verplicht om het standaard geboorteverlof binnen vier weken op te nemen. Je mag echter zelf bepalen hoe je dit doet. Je zou het bijv. direct in de eerste week na de geboorte kunnen opnemen maar ook verspreid over de eerste maand naar gelang de behoefte.

Tip 4: neem het volledige standaard vaderschapsverlof op direct na de geboorte. Het is niet per sé slimmer om het over vier weken te verspreiden omdat je 100% krijgt doorbetaald. Hierdoor kom je het meeste tot rust en kun je je volledig focussen op je nieuwgeboren baby. Bovendien kun je aanvullend vaderschapsverlof pas opnemen nadat je het standaard vaderschapsverlof van één week hebt opgenomen.

Conclusie vaderschapsverlof per 1 juli 2020

Als jij als vader of partner op of na 1 juli 2020 een kindje krijgt dan heb je geluk vanwege de nieuwe vaderschapsverlof regeling. Als je rekening houdt met de verschillende genoemde factoren in deze blog zal je maximaal kunnen profiteren van de nieuwe regelgeving.

Heb jij nog tips die je mist in dit artikel? Laat het weten in een reactie onderaan deze blog.

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.